Sistem Keputusan Klasifikasi Barangan

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Apa itu eKKB?

Sistem Keputusan Klasifikasi Barangan (eKKB) merupakan satu enjin carian mengenai keputusan klasifikasi yang telah dibuat oleh ibu Pejabat, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Keputusan klasifikasi sesuatu barangan boleh diperolehi dengan hanya berdasarkan satu kata kunci. Pangkalan data ini merangkumi keputusan - keputusan klasifikasi yang telah dibuat sejak tahun 2008 sehingga kini.

Fungsi eKKB

Enjin carian ini hanya berfungsi sebagai panduan untuk memudahkan warga kastam semasa menjalankan tugas. Walaupun segala langkah telah diambil untuk meminimakan kesilapan yang mungkin berlaku semasa kemasukan data. Sekiranya berlaku kesilapan pada apa jua maklumat yang dipaparkan pada jadual, rujukan hendaklah dibuat terhadap salinan hard copy Jadual B (i.e Ketetapan Kastam) atau surat klasifikasi yang mana berkenaan.